Ciekawostka z Nysy.

Niespełna pół roku temu, do Urzędu Miasta w Nysie trafił list napisany przez króla Salomona Gafabus Iguru I (na zdjęciu obok), władcy Królestwa Bunyoro-Kitara, jednego z siedmiu królestw Ugandy. W liście znajdowało się stwierdzenie, iż król potomkiem gubernatora jednej z egipskich prowincji, który zamieszkiwał Opolszczyznę w połowie XVIII wieku. Jego dziadkiem miał być niejaki Edwarda Schnitzera, podróżnik i etnograf znany jako Emin Pasza. Jak wynika z uzyskanych przez burmistrza miasta dokumentów, Edward Schnitzer, czyli Emin Pasza urodził się w 1840 roku w Opolu, po czym jeszcze jako dziecko zamieszkał w Nysie. W 1876 roku, wyjechał do Sudanu, gdzie został lekarzem wojskowym w siłach zbrojnych gubernatora Charlesa Gordona. Następnie został mianowany gubernatorem egipskiej prowincji Ekwatoria. Zginął śmiercią tragiczną w 1892 roku, prawdopodobnie zamordowany przez handlarza niewolników.